Ważne telefony

REJESTRACJE DO PORADNI UL. BIALSKA

Rejestracja diagnostyki obrazowej 34 367-35-44
Rejestracja ogólna 34 367-34-17, 367-37-50
Rejestracja onkologiczna 34 367-32-06
Rejestracja schorzeń piersi 34 367-32-63
Rejestracja radioterapii 34 367-36-85
Rejestracja/wynik diagnostyki laboratoryjnej 34 367-35-58
Rejestracja hematologiczna 34 367-31-15
Rejestracja nefrologiczna 34 367-31-15
Rejestracja  neurochirurgiczna 34 367-31-15

 

Rzeczniczka Prasowa

Magdalena Sikora
605 825 052
34 367 31 25
e-mail organizacja@data.pl