Telefony

Kierownik: 34 325 2611 wew.3969
Pielęgniarka Oddziałowa: 34 325 2611 wew.3978
Dyżurka pielęgniarek: 34 325 2611 wew.3037
Gabinet lekarski: 34 325 2611 wew.3824
Sekretariat: 34 325 2611 wew.3828

Liczba łóżek: 30

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon C, parter

Poradnia Pulmonologii                                 34 325 2611 wew. 3019

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc                           34 325 2611 wew. 3948

Wszyscy lekarze pracujący w oddziale posiadają certyfikaty:

 • uprawniające do wykonywania bronchofiberoskopii
 • badań czynnościowych

Dwóch lekarzy posiada certyfikat uprawniający do wykonywania badań USG.

Lekarze pełniący dyżury w oddziale:

Elżbieta Przech     specjalista chorób wewnętrznych
Krzysztof Stanisławski  specjalista chorób wewnętrznych
Justyna Bik   w trakcie specjalizacji

Lekarze pracujący w oddziale:

Włodzimierz Mierzwa        specjalista chorób płuc
Włodzimierz Wróbel  specjalista chorób płuc
Anna Zajdel       specjalista chorób płuc
Anna Jankowska specjalista chorób płuc
Dorota Demkow-Stajnow   specjalista chorób płuc
Jolanta Łyko-Nagi  

specjalista chorób płuc

Katarzyna Strzelczyk-Grzywnowicz

specjalista chorób płuc  pełni dyżury

Sandra Kucięba

specjalista chorób płuc  pełni dyżury

Katarzyna Kazek

Smolnik  w trakcie specjalizacji

Pracownia badań czynnościowych posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Informacje o wykonywanych świadczeniach:

 • Bronchoskopia
 • Brachyterapia śródoskrzelowa
 • USG opłucnej
 • Punkcja opłucnej
 • Podawanie leków do opłucnej
 • USG węzłów chłonnych z biopsją cienkoigłową węzłów
 • Rehabilitacja oddechowa
 • Nebulizacja

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia