Oddział Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej 

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego  - choroby wewnętrzne, udzielane są w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, który dysponuje 60 łóżkami, w tym: 5 łóżek intensywnego nadzoru  kardiologicznego. Oddział Wewnętrzny prowadzi działalność od 1 lipca 1958r.

Ośrodek Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej udzielane są w Ośrodku Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej, który dysponuje 15 łóżkami. Ośrodek rozpoczął działalność od 1 stycznia 2011r. 

 

Ośrodek Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej w ośrodku dziennym udzielane są od 1 stycznia 2005r.

W ramach prowadzonej rehabilitacji kardiologicznej leczeni są chorzy z chorobą: wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca,  zaburzeniami rytmu serca,  wadami zastawek serca, leczonych zabiegowo lub zachowawczo. Rehabilitacja obejmuje:  farmakoterapię, kinezyterapię, psychoterapię.