Informacje o trybie składania skarg i wniosków

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

  • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
  • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
  • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej;
  • złożyć pozew do sądu cywilnego o zasądzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, w tym za wywołanie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (wykroczenia) przez osobę wykonującą zawód medyczny, jeżeli w ocenie pacjenta zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dopuściła się ona czynu zabronionego (przestępstwa, wykroczenia);
  • złożyć skargę do świadczeniodawcy;
  • złożyć skargę do NFZ. Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona;
  • złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych o ustalenie zdarzenia medycznego, jeżeli miejscem naruszenia praw pacjenta był szpital, zaś zdarzenie miało miejsce po 1 stycznia 2012 r. (adres: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice).
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Częstochowie

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

 wtorek – w godzinach 1000 - 1200

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta – dr Agnieszka Proszowska-Iljin

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

wtorek – w godzinach 1000 - 1300

(Pokój Lekarski Oddział Kardiologii w obiekcie Szpitala przy ul. Bialskiej)

 


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat: tel.: 22/ 532 - 82 – 50     

fax.: 22/ 532 - 82 - 30
Adres poczty elektronicznej:  kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:

0 800 190 590

(pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00)

 

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
tel.: 22/ 583 66 00 
fax: 22/ 583 66 96

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

 

Biuro Działu Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/735 05 45

 

Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie

ul. gen. Józefa Zajączka 5

42-200 Częstochowa

tel.: 34/ 324-76-19; 34/ 365-41-20;

34/ 368-18-88

e-mail: czestochowa@hipokrates.org

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie

ul. Pułaskiego 25, IV piętro

42-200 Częstochowa

tel.: 34/ 324-51-12

fax: 34/ 361-30-18

e-mail: sekretariat@oipip.czest.pl