18.11.2014 r., godz. 13.00 – Szkolenie pt. „Błąd medyczny – odpowiedzialność za błąd”.

Wykładowca: dr Krzysztof Kordel – Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.