ABC Pacjenta » Wysokość opłat za świadczenia opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane odpłatnie (Cennik usług medycznych).

W przypadkach, gdy Szpital udziela odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej stosowany jest „Cennik usług medycznych” w którym określona jest wysokość opłat za udzielane odpłatnie świadczenia.