Miło mi poinformować wszystkich uczestników szkoleń- kursów specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, że nasz wniosek o dofinansowanie szkoleń przeszedł poprawną weryfikację i otrzymaliśmy dofinansowanie na wszystkie zaproponowane przez nas kursy dla pielęgniarek i położnych. Forma bezpłatna dotyczy tylko i wyłącznie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Pracodawca dopłaca Państwu do każdego szkolenia.

Oznacza to, że od połowy października rozpoczynamy realizację kursów:

 -  Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa

-  Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa dla Noworodków

- EKG

- Leczenie ran dla położnych

- Leczenie ran dla pielęgniarek

- Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

- Szczepienia ochronne dla położnych

Informuje również, że nie ma możliwości dopisania się do kursów bezpłatnie.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze szkoleń w formie odpłatnej mogą dołączyć do wszystkich wymienionych szkoleń.

Warunkiem koniecznym dla wszystkich uczestników jest posiadanie konta w SMK i wszystkie informacje jak logować się na poszczególne szkolenia w tym systemie zostaną  Państwu podane i dokładnie rozpisana ścieżka realizacji szkoleń w późniejszym terminie. Proszę o sprawdzanie na stronie szpitala.

Informuje również, iż będzie to inna firma do realizacji szkoleń niż dotychczas.

W załączniku dla Państwa jest formularz zgłoszeniowy, który proszę pobrać, wypełnić i wraz z ksero prawa wykonywania zawodu dostarczyć do Ośrodka Szkoleń  lub przesłać scanem na adres:

bhalkiewicz@szpitalparkitka.com.pl

Cena za kurs dla osób niebędących pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego , a chcących skorzystać ze szkoleń wynosi 200 zł za kurs.

Konto do wpłat:  BANK ING 48 1050 1575 1000 0092 5993 3258

PROF- MED

Wielka Lipa 102, 55-120 Wielka Lipa

W razie pytań proszę o kontakt: Barbara Halkiewicz, tel. 607631625, email: bhalkiewicz@szpitalparkitka.com.pl

Formularz zgłoszeniowy-kurs specjalistyczny