Formularz zgłoszeniowy na kurs  plus ksero prawa wykonywania zawodu - proszę o przesłanie na adres :

Patrycja Jakubowska, email: p.jakubowska.profmed@gmail.com

 

Beata Kowalewska, emal: b.kowalewska.profmed@gmail.com, tel. 501 274 511

Formularz zgłoszeniowy-kurs specjalistyczny

Konto do wpłat:  BANK ING 29 1050 1575 1000 0092 6128 3064

PROF- MED

Wielka Lipa 102, 55-120 Wielka Lipa