• KO/70/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologów w Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/69/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego oraz tkanki chłonnej pozawęzłowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/68/2018 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii i Poradni Radioterapii
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/62/2018 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych dla noworodków i wcześniaków hospitalizowanych w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, tj.: Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Neonatologicznym, Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/66/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/64/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/65/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy ul. PCK 7.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/67/2018 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na wykonanie usługi przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz ich czyszczenia w budynkach należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zaproszenie do składania ofert: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-12
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • Przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości położonej w Częstochowie przy Alei Niepodległości 32, tj. działki gruntu nr 32 o powierzchni 1625 m² oraz wolnej powierzchni znajdującego się na działce budynku, tj. 1384,82 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-12-11
  Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stoparek 34-367-32-03