Konkursy

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w budynkach, klatkach schodowych i sanitariatach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-01
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-01
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem:
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Pakiet 2: Pobierz
  Pakiet 3: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-05-29
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs ofert na udzielenie kredytu do wysokości 18.000.000 PLN.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Raport 2016r: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Spraw. Finansowe: Pobierz
  Wycena Oferty: Pobierz
  Zaś. + uchw. : Pobierz
  Termin otwarcia ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-05-17
  Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Barbara Leszczyńska

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w budynkach, klatkach schodowych i sanitariatach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy al. Pokoju 44
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-05-16
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • Wykonanie drogi z kostki brukowej przy budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-05-16
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik 1, 2, 3: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Załącznik 4, 5, 6: Pobierz
  Załącznik 7: Pobierz
  Załącznik 8: Pobierz
  Załącznik 9: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-29
  Osoba odpowiedzialna: Mateusz Kwiatkowski, email: m.kwiatkowski@szpitalparkitka.com.pl

 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej obejmującej: Studium wykonalności, Wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami wraz ze świadczeniem usług doradczych na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej,
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi.: Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert: Pobierz
  Unieważnienie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-13
  Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek, e-mail: ibratek@szpitalparkitka.com.pl

 • Wykonywanie świadczeń z zakresu terapii zajęciowej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę psychologii klinicznej na rzecz pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska