Konkursy

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż złomu stalowego cienkiego w szacunkowej ilości 6 000 kG.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-21
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów przez Techników Elektroradiologów w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Sprostowanie omyłki pisarskiej: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na wykonywanie zabiegów chirurgicznych w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, udzielania porad w Poradni Schorzeń Piersi, oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii i Poradni Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę psychologii klinicznej na rzecz pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, tj. w: Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii przy ul. Bialskiej 104/118, Poradni Onkologii przy ul. Bialskiej 104/118; Oddziale Neurologii przy ul. Bialskiej 104/118; Poradni Neurologii przy ul. Bialskiej104/118; Oddziale Chorób Płuc przy ul. PCK 7; Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym przy ul. PCK 7; Poradni Hepatologicznej przy ul. PCK 7; Poradni Neurologii przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż złomu
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-12
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w zakresie terapii zajęciowej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradniach: • Okulistycznej w obiekcie przy Al. Niepodległości 32 – Pakiet nr 1, • Reumatologicznej w obiekcie przy Al. Niepodległości 32– Pakiet nr 2, • Otolaryngologicznej w obiekcie przy Al. Niepodległości 32– Pakiet nr 3 • Dermatologii i Wenerologii przy Al. Niepodległości 32” – Pakiet nr 4"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-09-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska