OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, informuje o rozpoczęciu naboru pracowników do projektu pt.

 

„Ułatwienie pozostania w zatrudnieniu dzięki działaniom profilaktycznym”

 

 

Nabór kierowany jest do poniższych grup pracowniczych:

- lekarze zabiegowi,

- pielęgniarki i położne,

- pracownicy administracyjni,

- inni pracownicy medyczni (laborant, fizjoterapeuta),

- pracownicy gospodarczy i obsługi,

- pracownicy kuchni

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę na min. 0,5 etatu.

 

 

Kryteria wyboru osób do projektu:

  1. Kryterium dopuszczające:
  • przynależność do konkretnej grupy zawodowej objętej projektem tj. lekarze zabiegowi, pielęgniarki i położne, pracownicy administracyjni, inni pracownicy medyczni (laborant, fizjoterapeuta), pracownicy gospodarczy i obsługi, pracownicy kuchni
  • wiek kandydata 50 lub więcej lat

 

  1. Wstępna ocena kwalifikacji kandydatów zostanie dokonana na podstawie przyjętych podań. Na tym etapie weryfikowane będą kryteria punktowe:
  • staż pracy (za udokumentowany staż pracy kandydaci będą otrzymywali punkty w zależności od lat pracy na danym stanowisku objętym projektem, tj.: 1 rok = 1 pkt)
  • rodzaj umowy (posiadanie ze Szpitalem umowy o pracę na czas nieokreślony 1 pkt)
  • orzeczenia o niepełnosprawności (lekki – 1 pkt, umiarkowany – 2 pkt)

 

Liczba uczestników projektu jest ograniczona do 158 osób w podziale na:

- lekarze zabiegowi - 38

- pielęgniarki i położne - 60

- pracownicy administracyjni - 20

- inni pracownicy medyczni (laborant, fizjoterapeuta) - 10

- pracownicy gospodarczy i obsługi - 26

- pracownicy kuchni - 4

 

W przypadku, gdy kandydatów spełniających wszystkie podane wymagania będzie zbyt wielu, kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń lub przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, stwierdzające rozpoznanie choroby układu ruchu.

 

W ramach projektu realizowane będą poniższe zadania:

 

  1. Organizacja szkoleń miękkich dla pracowników poszczególnych grup docelowych: szkolenie o nazwie: Efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem, realizowane będzie w terminie 01.11.2018 – 31.07.2019. Szkolenie jednej grupy będzie trwało 4h, a grupy będą liczyły 8-12 osób.

 

  1. Doposażenie miejsc pracy w tym: ergonomiczne krzesła obrotowe, lampy doświetlające, wózki inwalidzkie, podnośniki elektryczne, stoły rehabilitacyjne elektryczne, wózki z bemarem, odśnieżarka spalinowa, zamiatarka, wózek serwisowy do sprzątania, lupa stołowa z podświetlaczem, mata antystatyczna, przecinarka/maszyna do cięcia płytek, drabina wielofunkcyjna, laser krzyżakowy, szorowarka, wózki magazynowe, odkurzacz na mokro i sucho, patelnia uchylna na stelażu oraz wózek serwisowy do sprzątania

 

  1. Zakup środków trwałych w tym: zakup 12 łóżek elektrycznych wielofunkcyjnych, zakup łóżka specjalistycznego wielofunkcyjnego z udźwigiem 315 kg

 

 

Termin składania podań: ……………………………..

 

Miejsce pobrania/składania podań: ……………………………………

 

O wynikach rekrutacji pracownicy zostaną poinformowani osobiście lub telefonicznie.

Ostatnim etapem będzie podpisanie deklaracji z uczestnikami.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

Data, podpis

Ogłoszenie o rekrutacji.doc