DAZ.26.042.2017 (2017-04-27)

Dostawa bieżni z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (pdf) 2017-04-27 110.56 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 SIWZ (pdf) 2017-04-27 258.31 KB
2 SIWZ - Załączniki wersja edytowalna (doc) 2017-05-08 236.54 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1 (pdf) 2017-05-09 50.32 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (pdf) 2017-05-12 52.24 KB
Lp Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf) 2017-05-23 47.66 KB

Osoba odpowiedzialna: Grażyna Kukuła