Telefony

Kierownik 34 367 3510
Pielęgniarka oddziałowa 34 367 3513
Gabinet lekarski - Stacja Dializ 34 367 3511
Gabinet lekarski - Oddział Nefrologii 34 367 3515
Sekretariat - Oddział Nefrologii i Stacja Dializ 34 367 3508
Stacja Dializ - sala hemodializ 34 367 3509
Dyżurka pielęgniarek - Stacja Dializ 34 367 3609
Dyżurka pielęgniarek - Oddział Nefrologii 34 367 3517

  
Liczba łóżek:  

Oddział Nefrologii - 26
Stacja Dializ - 28 stanowisk do hemodializ.

Lokalizacja:  

ul. Bialska 104/118,
– Stacja Dializ - Pawilon A, parter
– Oddział Nefrologii Pododdziałem Dializ Otrzewnowych - Pawilon A - V piętro

Poradnie:
Poradnia Nefrologiczna: 34 367 3364; 34 367 3283

Wykonywane procedury:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo-zasadowej,
  • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii (w tym diagnostyka inwazyjna - biopsja nerki),
  • diagnostyka i leczenie nefropatii cewkowo-śródmiąższowych, 
  • diagnostyka i leczenie chorób dróg moczowych,
  • diagnostyka i leczenie ostrej niewydolności nerek, 
  • diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności nerek, 
  • dializoterapia:
  • hemodializa,dializa otrzewnowa,
  • inne techniki dializacyjne (hemodiafiltracja, techniki ciągłe-hemofiltracja, hemodiafiltracja, plasmafareza),
  • diagnostyka i leczenie powikłań dializoterapii.