• KO/49/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na najem powierzchni Pakiet nr 1 (bufet) oraz Pakiet nr 2 (korty)
  Ogłoszenie: Pobierz
  Bufet pakiet nr 1: Pobierz
  Korty pakiet nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-18
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • KO/47/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez terapeutę zajęciowego w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w zakresie terapii zajęciowej na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/48/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/46/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/45/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań molekularnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-03
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • DOSTAWA FILMÓW (BŁON) RTG, ODCZYNNIKÓW DLA PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI ORAZ KASET I PŁYT DO KAPSUŁ FIRMY FUJIFILM DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Formularz asortymentowo - cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-08-13
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara, tel 34/367-36-70

 • KO/44/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-31
  Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Tomalska

 • KO/42/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologów w Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/43/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz
  Odpowiedż na pytanie: Pobierz
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-07-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska