• KO/17/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-20
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Zakup testera kardiomonitorów: wraz z kompletem szybkozłączy, (moduł saturacji), zestawu wzorców saturacji, drukarki do testera oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG, zakup testera do wykonywania przeglądów defibrylatorów oraz zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych kompatybilnych z posiadanym przez W.Sz.S im NMP w Częstochowie testera podstawowego Secutest (brak podziału na części zamówienia)
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz asortymentowo-cenowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Ośwaidczenie wykonawcy: Pobierz
  Protokół koordynujący: Pobierz
  Tabela parametrów technicznych: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-15
  Osoba odpowiedzialna: dr inż. Karolina Mielczarek kmielczarek@szpitalparkitka.home.pl tel 726 140 084

 • KO/10/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-13
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • AKCESORIA DO STERYLIZATORÓW ORAZ MYJNI - DEZYNFEKTORÓW DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo - cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-12
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara, tel 34/367-36-70

 • KO/16/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyzurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-12
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/15/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-06
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/13/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-02-01
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/11/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-26
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/9/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-26
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/12/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-26
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska