• KO/64/2022 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie torakochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-08-04
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • "Dostawa materiałów budowlanych i technicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz asortymentowo - cenowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Oświadczenie Wykonawcy: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-28
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel. 34 367 34 22. Termin do 19.08.2022 r. do godz. 10:00

 • KO/59/2022 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i w Poradni Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/63/2022 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć przy ul. PCK 7 podczas dyżurów medycznych oraz pełnienie funkcji Kierownika Dyżuru w obiekcie przy ul. PCK 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/60/2022 Konkurs Ofert na wykonywanie zabiegów chirurgicznych w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu skladania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/61/2022 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki i w Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu skladania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/62/2022 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na ODDZIALE OKULISTYKI Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  Przedłużenie terminu skladania ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/57/2022 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/58/2022 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/54/2022 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Okulistyki i w Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2022-07-05
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska