Konkursy

 • Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik 1, 2, 3: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Załącznik 4, 5, 6: Pobierz
  Załącznik 7: Pobierz
  Załącznik 8: Pobierz
  Załącznik 9: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-29
  Osoba odpowiedzialna: Mateusz Kwiatkowski, email: m.kwiatkowski@szpitalparkitka.com.pl

 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej obejmującej: Studium wykonalności, Wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami wraz ze świadczeniem usług doradczych na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej,
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pytania i odpowiedzi.: Pobierz
  Informacja z otwarcia ofert: Pobierz
  Unieważnienie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-13
  Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek, e-mail: ibratek@szpitalparkitka.com.pl

 • Wykonywanie świadczeń z zakresu terapii zajęciowej dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę psychologii klinicznej na rzecz pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-08
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przedmiot zamówienia: „Wykonanie badań i pomiarów w środowisku pracy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz
  Wykaz urządzeń: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-03-06
  Osoba odpowiedzialna: Grażyna Bladziak 34 367 32 16

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie ul. Bialska 104/118 w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie, ogłasza konkurs na stanowiska:
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-02-28
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-02-21
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem:
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Pakiet 2: Pobierz
  Pakiet 3: Pobierz
  Pakiet 4: Pobierz
  Pakiet 5: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-02-14
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-01-20
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2016-12-30
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron