Konkursy

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem:
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-08-14
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-08-01
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowieo
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-07-17
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych na schodach prowadzących do budynku od strony północnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy al. Niepodległości 32.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Opis przedmiotu zam.: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-07-13
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-07-10
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  SWKO: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-27
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych dla noworodków i wcześniaków hospitalizowanych w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, tj.: Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Neonatologicznym, Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym „N”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KONKURSU OFERT na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Poradniach Okulistycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-14
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta

 • KONKURSU OFERT na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania przez lekarzy procedur w Zakładzie Radioterapii, Pracowni Brachyterapii, Poradni Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, ul. Bialska 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2017-06-13
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska