„Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad ni
m” - św. Jakub Apostoł.

                                          PORZĄDEK POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ

                         NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

                                                           ul. Bialska 104/118

 1. Kaplica szpitalna im. NMP znajduje się na parterze, otwarta jest przez całą dobę.

 2. Msze święte odprawiane są codziennie w następujących godzinach:
  - niedziele i święta-uroczystości: godz. 7:15 i 11:00
  - poniedziałki, środy, piątki: godz. 18:15
  - wtorki, czwartki i pierwsza sobota miesiąca: godz. 7:15

 3. Spowiedź święta odbywa się codziennie w Kaplicy przed mszą św. o godz. 7.00 lub 18.00 oraz podczas obchodu na oddziałach.

 4. Sakrament Chorych udzielany jest na życzenie chorego lub jego rodziny, w stanach ciężkich warunkowo na próbę i za zgodą personelu medycznego. Każdy chory namaszczony otrzymuje obrazek z wizerunkiem NMP, symbolem szpitala i pieczątką oraz podspisem ks. kapelana.

 5. W sprawach nagłych można się kontaktować z ks. kapelanem telefonicznie (telefon dostępny jest na Izbie Przyjęć przy ul. Bialskiej oraz na poszczególnych oddziałach szpitalnych).

 6. Ksiądz kapelan urzęduje w pokoju przejętym przez Szpitalny Oddział Ratunkowy (S.O.R) na pierwszym piętrze.

  Kapelan Szpitala - ks Henryk Czubat

                                        

                                            PORZĄDEK POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ

                      NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

                                                                  ul. PCK 7

 1. Kaplica szpitalna znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym, otwarta jest przez całą dobę.

 2. Msze święte odprawiane są codziennie w następujących godzinach:
  - poniedziałki, środy, piątki: godz. 18:00
  - wtorki, czwartki, soboty i niedziele: godz. 7:00

 3. Spowiedź święta odbywa się codziennie w Kaplicy przed mszą św. oraz podczas obchodu na oddziałach.

 4. W sprawach nagłych można się kontaktować z ks. kapelanem pod numerem tel. 691-747-320.

       Kapelan Szpitala - ks. Beniamin Jan Opara

 

                                      PORZĄDEK POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ

                      NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

                                                                  al. Pokoju 44

 1. Kaplica szpitalna znajduje się na drugim piętrze (oddział kobiecy) w budynku głównym, otwarta jest przez całą dobę.

 2. Msze święte odprawiane są w soboty, niedziele i święta.

 3. W sprawach nagłych można się kontaktować z ks. kapelanem pod numerem tel. kom. 603 375 233.

       Kapelan Szpitala - ks. Tomasz Dragan

Opieka duszpasterska w szpitalu

Kiedy pod koniec 1989 roku w budującym się jeszcze szpitalu pojawili się pierwsi chorzy  (uruchomiono wtedy dwa oddziały: 24-łóżkowy Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz 4-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii) duszpasterska obsługa należała do księży parafii Podwyższenia Krzyża Św., na terenie której znajdował się szpital. Obejmowała ona celebrowanie mszy św. w niedziele i święta, spowiedź, komunię św. oraz udzielanie sakramentu namaszczenia chorych. 17 lutego 1990 r. oddziały szpitalne zostały poświęcone przez Biskupa Ordynariusza Stanisława Nowaka. 

W marcu 1992 roku obowiązki apostolskie w szpitalu podjęła siostra Maria Wacława Karwowska, zmartwychwstanka. Jej posługa miała charakter charytatywny - zgodnie z decyzją Matki Prowincjonalnej Romany Koralewskiej. Do jej obowiązków należało m.in. opieka nad kaplicą i troska o parametry liturgiczne, codzienne odwiedzanie chorych przy łóżkach, współpraca z księżmi w organizowaniu rekolekcji dla chorych i personelu. 

Na przełomie maja i czerwca 1992 roku miejsce Księży Chrystusowców zajął ks. Piotr Mizera, mgr muzykologii, wykładowca śpiewu liturgicznego w Wyższym Seminarium Duchownym. Od 1 lipca 1993 r. do 1 lipca 2013 r. opiekę duszpasterską sprawował ks. prał. Wacław Kuflewski.

Obecnie W.Sz.S. ma trzech kapelanów - kapelanem szpitala przy ul. Bialskiej jest ks. kan. Wojciech Krasowski (od lipca 2013 r.), szpitala przy ul.PCK ks. Beniamin Jan Opara (od 1996 r.), szpitala przy al. Pokoju ks. Tomasz Dragan (od 2014 r.).Sprawozdanie z pracy kapelana Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie za 2017 r.

W 2017 roku z komunii św. skorzystało 50100 osób, Sakrament namaszczenia chorych przyjęło 295 osób.            
W 2017 r. nie udzielono Sakramentu Chrztu św., Bierzmowania ani Małżeństwa. Wydatki na utrzymanie kaplicy szpitalnej : Komunikanty, Hostie, Olej do świec, wino mszalne, kwiaty do Ołtarzy, pranie obrusów ołtarzowych wyniosły - 2184 zł.