DEE.230.2.2018 (2018-06-14)

Zakup i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z integracją z posiadanym przez Szpital systemem informatycznym AMMS

REGULAMIN OGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek tel.: 34 367 36 52