DYREKTOR NACZELNY
p.o. mgr inż. Bogusława Miłkowska
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

p.o. lek. med. Jolanta Majer

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH

mgr Norbert Komar

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH

mgr Mariusz Bątkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Leszczyńska

PIELĘGNIARKA NACZELNA

mgr Jadwiga Tomalska

SKŁAD OSOBOWY RADY SPOŁECZNEJ

PRZEWODNICZĄCY

  • MAREK PIEKARSKI

CZŁONKOWIE:

  • Stanisław Gmitruk
  • Krystyna Jasińska
  • Zygmunt Kucharczyk
  • Wiesław Maras
  • Bartłomiej Sabat
  • Tadeusz Taranek
  • Artur Warzocha