Dyrekcja WSzS im. NMP w Częstochowie

Dyrektor

Zbigniew Bajkowski

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. i n. o zdr.  Jolanta Majer

p.o. Naczelnej Pielęgniarki

 Monika Hada

p.o. Przełożonej Pielęgniarek

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Beata Kuchta

Główny Księgowy

Marcin Staszewski

Główny Inżynier

Tomasz Stoparek

 

 

Rada Społeczna WSzS im. NMP w Częstochowie Kadencja 2019-2023

Zastępca Przewodniczącego

Beata Kocik

Przedstawiciel Wojewody

Robert Magdziarz

Przedstawiciel Sejmiku

Piotr Bańka   

Przedstawiciel Sejmiku

Damian Pilarz

Przedstawiciel Sejmiku

Stanisław Gmitruk

Przedstawiciel Sejmiku

Krzysztof Janus

Przedstawiciel Sejmiku

Bartłomiej Sabat