DYREKTOR NACZELNY
lek. med. Dariusz Kaczmarek
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

dr n. med. Janusz Kapustecki

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

mgr inż. Tomasz Stoparek

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH

mgr Norbert Komar

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH

mgr Mariusz Bątkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Barbara Leszczyńska

PIELĘGNIARKA NACZELNA

mgr Jadwiga Tomalska

SKŁAD OSOBOWY RADY SPOŁECZNEJ

PRZEWODNICZĄCY

  • MAREK PIEKARSKI

CZŁONKOWIE:

  • Stanisław Gmitruk
  • Krystyna Jasińska
  • Zygmunt Kucharczyk
  • Wiesław Maras
  • Bartłomiej Sabat
  • Tadeusz Taranek
  • Artur Warzocha