• DAZ.26.061.2018 (2018-08-16)

  OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM ORAZ OPIEKĄ SERWISOWĄ MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA SYSTEMU SZPITALNEGO

  Osoba odpowiedzialna: Monika Skoczylas

 • DAZ.26.060.2018 (2018-08-14)

  WYKONANIE ZASILANIA AWARYJNEGO WYBRANYCH ODBIORÓW SZPITALNYCH ZE SPALINOWEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ROZDZIELNICY RNN-9 BUDYNEK „E” W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

  Osoba odpowiedzialna: Monika Skoczylas

 • DAZ.26.057.2018 (2018-08-06)

  ZAKUP ECHOKARDIOGRAFU DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

  Osoba odpowiedzialna: Renata Noremberg

 • DAZ.26.056.2018 (2018-08-06)

  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ I PLAZMOWEJ ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW

  Osoba odpowiedzialna: Marta Pietruczuk

 • DAZ.26.031.2018 (2018-08-06)

  Zakup Neuronawigacji dla Potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  Osoba odpowiedzialna: Renata Noremberg

 • DAZ.26.058.2018 (2018-08-03)

  ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ „KRAJOWY PROGRAM ZMNIEJSZANIA UMIERALNOŚCI Z POWODU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB PŁUC POPRZEZ TWORZENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA LATA 2016-2019” W ZAKRESIE ZADANIA „WYPOSAŻENIE SAL NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ (SNWM) W APARATURĘ I SPRZĘT MEDYCZNY W ROKU 2018 ORAZ REALIZACJA PROGRAMU REHABILITACJI PNEUMONOLOGICZNEJ W WARUNKACH DOMOWYCH DLA CHORYCH NA POCHP PO LECZENIU ZAOSTRZENIA ZA POMOCĄ NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJ

  Osoba odpowiedzialna: Monika Skoczylas

 • DAZ.26.051.2018 (2018-07-27)

  SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ANGIOPLASTYKI

  Osoba odpowiedzialna: Bożena Klimas

 • DAZ.26.054.2018 (2018-07-26)

  DOSTAWA PROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

  Osoba odpowiedzialna: Bożena Klimas