Zamówienia publiczne

 • DAZ.26.042.2017 (2017-04-27)

  Dostawa bieżni z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  Osoba odpowiedzialna: Grażyna Kukuła

 • //17 (2017-04-27)

  Osoba odpowiedzialna:

 • DAZ.26.040.2017 (2017-04-26)

  DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH

  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Stolarska

 • DAZ.26.037.2017 (2017-04-26)

  ZAKUP BIOMETRU OPTYCZNEGO OKULISTYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU OKULISTYKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

  Osoba odpowiedzialna: Renata Noremberg

 • DAZ.26.039.2017 (2017-04-25)

  Dostawa materiałów opatrunkowych oraz smoczków dla niemowląt dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  Osoba odpowiedzialna: Grażyna Kukuła

 • DAZ.26.036.2017 (2017-04-20)

  DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ANGIOGRAFII I ANGIOPLASTYKI NACZYŃ

  Osoba odpowiedzialna: Bożena Klimas

 • DAZ.26.033.2017 (2017-04-19)

  ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”.

  Osoba odpowiedzialna: Monika Skoczylas szp@data.pl

 • DAZ.26.038.2017 (2017-04-14)

  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH: OZNACZANIA GRUP KRWI I WYKONYWANIA PRÓB ZGODNOŚCI DLA PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ

  Osoba odpowiedzialna: Marta Pietruczuk