Komórki organizacyjne administracji

Nazwa

Telefony

Sekretariat Dyrektora

34/367-31-04

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontroli Zarządczej

34/367-37-29

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa Opieki

34/367-36-25

Naczelna Pielęgniarka

34/367-31-29

Dział Organizacji

 

 

34/ 367-31-25  - Kierownik

34/ 367-35-95, 367-37-12

34/367 37-48, 367-34-35 - Archiwum

34/ 367-33-42 - Kancelaria faks

34/ 367-34-36 - Kancelaria

34/367-32-46 - Punkt Ksero

34/367-30-84 - Pracownik Socjalny

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

34/ 367-33-80 - Kierownik

34/367-31-24,367-35-97,367-36-30 - Kontrakty

34/367-34-54,367-34-64,367-35-86 - Statystyka

Dział Lecznictwa

34/367-37-14 - Kierownik

34/367-35-12

Obsługa Prawna

34/ 367-32-08

Dział Kadr i Szkoleń

34/ 367-34-06, 34/ 367-34-03, 34/ 367-34-01

34/ 367-32-04, 34/ 367-32-18 - Sekcja Płac

34/ 367-36-46 - Szkolenia

Dział Ekonomiczny

34/ 367-31-20 - Kierownik

 

34/ 367-36-52 - Sekcja Dotacji i Projektów Unijnych

34/ 367-32-51

34/ 367-37-53, 34/ 367-36-74, 34/ 367-33-23 -Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

34/ 367-31-19 - Sekcja Aparatury Medycznej

 

Dział Finansowo-Księgowy

34/ 367-31-10 - Główny Księgowy

34/ 367-34-15, 34/ 367-37-16- Sekcja Finansowa

34/ 367-32-85 - Sekcja Ewidencji Majątku

i Rejestru Sprzedaży

34/ 367-32-89 - Sekcja Procedur i Kosztów

Dział Epidemiologii

34/ 367-31-06 - Kierownik

34/ 367-36-31

Dział Higieny Szpitalnej

34/ 367-34-48 - Kierownik

Dział Żywienia

34/ 367-33-60 - Kierownik

Dział Informatyki

34/ 367-34-98 - Kierownik

34/ 367-31-26

Dział Remontowo-Inwestycyjny

34/ 367-34-22 - Kierownik

34/ 367-37-31

Dział Elektryczny

34/ 367-31-22 - Kierownik

Dział Instalacji Cieplnej i Sanitarnej

34/ 367-32-19 - Kierownik

34/ 367-33-50 - Sekcja Energetyczno-Cieplna

Inspektor Ochrony Danych

34/ 367-37-55

Sekcja BHP

34/ 367-32-16

Sekcja Magazynów

34/ 367-36-29 - Kierownik

34/ 367-36-68, 34/ 367-36-70

Specjalista ds. obronnych

34/ 367-33-66

Samodzielne stanowisko ds. p. poż.

34/ 367-33-12

Inspektor Ochrony Radiologicznej

-