Telefony

Kierownik: 34 367 3306
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3307
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3339
Gabinet lekarski: 34 367 3304
Sekretariat: 34 367 3309

Liczba łóżek: 40, w tym łóżka intensywnej opieki medycznej oraz 8 miejsc pobytu dziennego

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, VII piętro 

Poradnie:
Poradnia Onkologiczna: 34  367 3206

 

Wykonywane procedury:

W zakresie diagnostyki i leczenia:

 • diagnostyka i leczenie systemowe nowotworów układu oddechowego,
  wg obowiązujących standardów Polskiej Unii Onkologicznej (PTOK),
 • diagnostyka i leczenie nowotworów piersi w zakresie chemioterapii, hormonoterapii, programy lekowe NFZ, terapii celowanej i niestandardowej w oparciu o wytyczne (PTOK) i standardy międzynarodowe,
 • diagnostyka i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego w zakresie terapii systemowej, radiochemioterapii i terapii niestandardowej,
 • diagnostyka i leczenie systemowe nowotworów narządu rodnego u kobiet (chemioterapia, hormonoterapia, radiochemioterapia),
 • terapia i diagnostyka nowotworów  układu moczowo-płciowego u mężczyzn (chemioterapia, hormonoterapia, terapia niestandardowa),
 • radiochemioterapia i terapia systemowa guzów OUN,
 • terapia i diagnostyka raka nerki - w oparciu o najnowsze standardy - terapia niestandardowa i w oparciu o programy NFZ,
 • diagnostyka i leczenie nowotworów głowy i szyi w zakresie chemioterapii i terapii skojarzonej (radiochemioterapia),
 • diagnostyka i leczenie systemowe czerniaka złośliwego w oparciu o programy NFZ,
 • diagnostyka i leczenie mięsaków kości i tkanek miękkich w oparciu o programy NFZ,
 • terapia i diagnostyka nowotworów o nieustalonym punkcie wyjścia,
 • diagnostyka i leczenie nowotworów układu chłonnego - chłoniaki złośliwe ziarnicze
  i nieziarnicze, przewlekła białaczka limfatyczna i szpikowa, szpiczak mnogi we współpracy z zespołami mieloproliferacyjnymi i zespołami wielodysplastycznymi
  i z Ośrodkami Klinicznymi,
 • hospitalizacje w zakresie radioterapii i brachyterapii w leczeniu skojarzonym
  z chemioterapią,
 • w trakcie leczenia korzystamy ze współpracy z zakresu kardiologii, pulmonologii, neurochirurgii, ginekologii, ortopedii, chirurgii ogólnej i onkologicznej z zakładami diagnostyki histopatologicznej, obrazowej i laboratoryjnej w pełnym zakresie,
 • w przypadkach uzasadnionych wykonujemy badania w Ośrodkach o wyższym stopniu referencyjności,
 • organizujemy szkolenia i warsztaty onkologiczne przeznaczone dla lekarzy współpracujących z pionem onkologicznym.

Pacjenci oraz osoby przebywające na terenie Oddziału posiadają możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi