Telefony

Kierownik: 34 367 3635
Gabinet lekarski: 34 367 3261
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3524
Sekretariat: 34 367 3267
Psycholog: 34 367 3322
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3260

Liczba łóżek: 25

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon B, II piętro

Poradnie:
Program Mammograficzny Profilaktyki Raka Piersi z diagnostyką pogłębioną 
Poradnia Chirurgii Onkologicznej                             
Poradnia Schorzeń Piersi:                                          34 367 3263 

Wykonywane procedury:

 • pełen zakres operacji piersi w tym operacje oszczędzające z onkoplastyką piersi, biopsja węzła wartownika, biopsja mammotomiczna piersi, lokalizowane biopsje piersi, rekonstrukcje piersi jednoczasowe i wtórne, z tkanek własnych i przy użyciu protez,
 • endoskopowe leczenie zaawansowanych nowotworów przewodu pokarmowego,
 • chirurgia małoinwazyjna (w tym laparoskopowa) nowotworów jamy brzusznej,
 • chirurgia onkologiczna narządów jamy brzusznej (żołądka, jelita cienkiego i grubego, trzustki, wątroby),
 • chirurgia przerzutów nowotworowych,
 • chirurgia mięsaków,
 • chirurgia nowotworów skóry w tym biopsja węzła wartownika w leczeniu czerniaka, operacje onkoplastyczne nowotworów skóry, 
 • chirurgia nowotworów tarczycy,
 • wszczepianie portów naczyniowych do chemioterapii,
 • chirurgia paliatywna w zawansowanych nowotworach. 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział: 

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I WSPARCIE:

dr Anna Machnik-Czerwik

mgr Patrycja Patyk                  psycholog - opieka hospitalizacyjna i ambulatoryjna

- Stowarzyszenie Częstochowskie AMAZONKI

Pacjenci oraz osoby przebywające na terenie Oddziału posiadają możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi