Telefony

Kierownik: 34 367 3407
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3471
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3474
Gabinet lekarski: 34 367 3470
Sekretariat: 34 367 3661

Liczba łóżek: 20

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, III piętro 

Poradnie:

Poradnia Gastrologii: 34  367 3626

Pracownie:

Pracownia Endoskopii: 34  367 3434

Wykonywane procedury:  

Oddział Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych posiada szeroką bazę diagnostyczną i leczniczą umożliwiającą:

 • pełną diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego,
 • endoskopowe zabiegi na drogach żółciowych, ECPW - usuwanie złogów oraz protezowanie dróg zółciowych
 • zaopatrywanie krwawień z przewodu pokarmowego (całodobowe dyżury endoskopowe),
 • możliwość wykonywania zabiegów endoskopowych. 

Diagnozujemy i leczymy choroby:

 • górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (w tym usuwanie polipów, poszerzenie zwężeń),
 • trzustki,
 • wątroby, dróg żółciowych.

Pełna współpraca z Oddziałami:

Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładem Radioterapii pozwala na kompleksową opiekę nad chorym (w tym zwłaszcza onkologicznym) bez konieczności przekazywania do innych ośrodków. 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.