Telefony:

Kierownik: 34 325 2611 wew.103
Sekretariat: 34 325 2611 wew. 230
Dyżurka lekarska Oddziału Neurologii: 34 325 2611 wew. 241
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Neurologii: 34 325 2611 wew. 240
Dyżurka lekarska Oddziału Udarowego: 34 325 2611 wew. 154
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Udarowego: 34 325 2611 wew. 160, 346

Liczba łóżek w Oddziale Neurologicznym: 22, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Liczba łóżek w Oddziale Udarowym: 19, w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon A, II i III piętro 

Poradnie:

  • Poradnia Neurologiczna: 34 325 2611 wew. 133, 139, 255,

rejestracja wew. 113

  • Poradnia Leczenia Padaczki: 34 325 2611 wew. 255,

rejestracja wew. 113 

Wykonywane procedury:

  • diagnostyka i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
  • diagnostyka EMG, EEG, USG tętnic przedmózgowych i wewnątrzczaszkowych,
  • leczenie dystonii ogniskowych toksyną botulinową,
  • leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze toksyną botulinową,
  • leczenie stwardnienia rozsianego w programie NFZ
  • leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych w programie NFZ

Oddział posiada akredytację umożliwiającą uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologii oraz odbywanie stażów z neurologii lekarzom innych specjalizacji i lekarzom rezydentom.

Przy oddziale funkcjonują pracownie:

USG 34 325 2611 wew. 230 sekretariat -rejestracja na badanie USG
EMG 34 325 2611 wew. 152
EEG 34 325 2611 wew. 140