Telefony :

Kierownik: 34 325 2611 wew. 3915
Gabinet lekarski: 34 325 2611 wew. 3912
Dyżurka pielęgniarek:  34 325 2611 wew. 3911
Pielęgniarka oddziałowa: 34 325 2611 wew. 3916
Sekretariat: 34 325 2611 wew. 3914

Liczba łóżek: 21

Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon A,  III piętro

Poradnie:
Poradnia Reumatologiczna:                          34 325 2611 wew. 318, 319

 
Pracownia Densytometryczna:                       34 325 2611 wew. 317

Wykonywane procedury

Oddział utworzony w 1991 roku przez dr Romana Zajdla i jest jedynym w starym województwie częstochowskim, posiada 21 łóżek i własny dział rehabilitacji (z możliwością lasero i krioterapii).
Zajmujemy się wczesną diagnostyką chorób reumatologicznych opartą na wysoko specjalistycznych badaniach: klinicznych, immunologicznych, biochemicznych, bakteriologicznych, technikach obrazowych oraz stosowaniem nowoczesnych metod leczenia (terapia anty-TNFalfa, przeciwciała monoklonalne do komórek i białek uczestniczących w procesach immunologiczno-zapalnych, stosowanie białek blokujących aktywność prozapalnych cytokin). Leczymy przede wszystkim układowe, zapalne choroby tkanki łącznej, głównie reumatoidalne zapalenia stawów, toczeń rumieniowaty układowy, seronegatywne spondyloartropatie (zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenia stawów, reaktywne i niesklasyfikowane zapalenia stawów).

Prowadzimy również leczenie powikłań narządowych w przebiegu chorób reumatologicznych, takich jak:

  • uogólnione zapalenie naczyń
  • zapalenie błon surowiczych
  • zmiany w płucach
  • zmiany w przewodzie pokarmowym i hematologiczne związane z chorobą podstawowa lub stosowaną terapią.


Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia pozwalającą na prowadzenie specjalizacji w reumatologii oraz stażu kierunkowego dla innych specjalności lekarskich.

Gwarantem wysokiej jakości leczenia jest specjalistyczna kadra medyczna złożona z lekarzy, pielęgniarek i fizykoterapeutów. Umiejętności naszego zespołu medycznego pozwalają na skuteczne, kompleksowe leczenie ciężkich schorzeń reumatologicznych.

 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • skierowanie do szpitala
  • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
    na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia