Pracownie » przy ulicy PCK 7 » Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej – w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej