Telefony:

Bank Krwi 34 367 3566
Pracownia Serologii Transfuzyjnej 34 367 3201

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon B, I piętro.

Do zadań Banku Krwi W.Sz.S. w Częstochowie należy:

 1. Składanie zamówień na krew i jej składniki w RCKiK Katowice.
 2. Przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do oddziału szpitalnego.
 3. Wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych.
 4. Prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi, zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi.

Krew i preparaty krwiopochodne przechowywane są w zwalidowanych lodówkach, które podlegają kontroli temperatury 3 razy w ciągu doby.

Bank krwi przechowuje i wydaje czynniki krzepnięcia dla chorych z zaburzeniami krzepnięcia
w nagłych przypadkach.

Pracownia Serologii Transfuzyjnej

Pracownia Serologii Transfuzyjnej wykonuje badania dla pacjentów:

 • hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Specjalistycznego
 • z poradni specjalistycznych W.Sz.S.
 • kontrahentów spoza szpitala oraz badanie odpłatne

Zakres badań Pracowni Serologii Transfuzjologicznej:

 1. Oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh.
 2. Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych i kobiet w ciąży.
 3. Wykonywanie próby zgodności serologicznej.
 4. Wykonywanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA).
 5. Badanie kwalifikacyjne do podanie immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego matczyno-płodowego.
 6. Badania grup krwi dla celów trwałej ewidencji.
 7. Inne badania serologiczne uzgodnione z RCKiK( określenie fenotypu krwinek).

Wydawana jest karta Identyfikacyjna Gupy Krwi, która ratuje życie, posiada format dowodu osobistego, raz wyrabiana jest aktualna przez całe życie, skraca procedury medyczne.

Koszt wyrobienia karty to 76 zł.

Pracownia Serologii Transfuzyjnej uczestniczy w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej organizowanym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Ponadto pracownia posiada certyfikat jakości badań za uczestnictwo w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości DiaMed.