Telefony:

Pokój lekarzy 34 325 26 11 wew. 3049
Pielęgniarka Oddziałowa 34 325 26 11 wew. 3968
Sekretariat 34 325 26 11 wew. 3071
Dyżurka pielęgniarek oddziału 34 325 26 11 wew. 3048

Liczba łóżek: 25

Lokalizacja: ul. PCK 7, pawilon D, parter

Warunkiem przyjęcia na oddział jest aktualne (nie starsze niż dwa tygodnie) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994 r., z późniejszymi nowelizacjami, zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (dz. U. z 1994 roku, Nr 111 poz. 535)

- za zgodą

- bez zgody: na podstawie prawomocnego wyroku Sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne (tryb wnioskowy), pacjenci stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla własnego życia, bądź życia i zdrowia innych tj. agresywni czynnie (tryb nagły)

Harmonogram dnia:

1. Pobudka i toaleta poranna

2. Gimnastyka

3. Zajęcia higieniczno – porządkowe

4. Śniadanie, pobieranie leków porannych

5. Wizyta lekarska

6. Zabiegi pielęgniarskie

7. Terapia zajęciowa (społeczność, trening budżetowy, biblioterapia, spacer, ćwiczenia na sali rehabilitacyjnej)

8. Zajęcia dowolne

9. Obiad

10. Zajęcia psychoedukacyjne

11. Pobieranie leków południowych

12. Odwiedziny rodzin pacjentów

13. Kolacja

14. Zajęcia higieniczno – porządkowe

15. Pobieranie leków wieczornych

16. Cisza nocna