Telefony:

 

Gabinet lekarski: 34 367 3028
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3968
Sekretariat: 34 367 3071
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3036

Liczba łóżek: 10

 

Lokalizacja: ul. PCK 7, pawilon E, I piętro

 

Warunkiem przyjęcia na oddział jest aktualne (nie starsze niż dwa tygodnie) skierowanie od lekarza oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z 1994r., z późniejszymi zm., zgoda pacjenta na pobyt i leczenie.

 

Przyjęcia na oddział odbywają się zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 1994 roku, Nr 111 poz. 535)

 

-   za zgodą,

- bez zgody: na podstawie prawomocnego wyroku Sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne (tryb wnioskowy), pacjenci stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla własnego życia, bądź życia i zdrowia innych tj. agresywni czynnie (tryb nagły).

Harmonogram dnia:

1. pobudka i toaleta poranna,

2. zajęcia higieniczno – porządkowe,

3. gimnastyka przyłóżkowa,

4. śniadanie i pobieranie leków porannych,

5. wizyta lekarska,

6. zabiegi pielęgniarskie,

7. terapia zajęciowa ( trening budżetowy, biblioterapia, muzykoterapia),

8. obiad,

9. muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne,

10. zajęcia dowolne,

11. pobieranie leków południowych,

12. kolacja,

13. zajęcia higieniczno – porządkowe,

14. zajęcia dowolne,

15. pobieranie leków wieczornych,

16. cisza nocna.