Laboratorium Analityki Medycznej

Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia

Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG i USG

Pracownia Badań Spirometrycznych

Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej