Pracownie » przy Al. Niepodległości 32

Pracownia Audiometrii

Pracownia EKG

Pracownia Badań Zespołu Wibracyjnego

Punkt pobrań materiałów do badań:

czynny od poniedziałku do piątku 7.15 – 9.00

Rejestracja odbywa się osobiście od godziny 7.15 lub telefonicznie od godz. 9.00

Telefony: 34 363 32 87,  34 363 28 12