Oddziały » przy ulicy PCK 7 » Rehabilitacji Neurologicznej

Telefony

Kierownik: 34 325 2611 wew.349
Sekretariat: 34 325 2611 wew.281
Pielęgniarka Oddziałowa: 34 325  2611 wew.293
Dyżurka pielęgniarek: 34 325-2611 wew.297

Liczba łóżek: 28

Lokalizacja: ul. PCK 7,

Poradnie:

Poradnia Rehabilitacji w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
Zakład Rehabilitacji: 34 325 2611  wew. 283

Wykonywane procedury:

 • rehabilitacja neurologiczna wczesna pacjentów po udarach mózgu, po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (stłuczenie mózgu, krwiaki pourazowe mózgu, nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego)
 • rehabilitacja w schorzeniach rdzenia kręgowego - paraplegie pourazowe, hemi i paraplegie pozapalne, nowotworowe
 • rehabilitacja przewlekła chorób ośrodkowego układu nerwowego w jednostkach j. w.
 • rehabilitacja w chorobach obwodowego układu nerwowego:

mono - i polineuropatie, uszkodzenia nerwów obwodowych pourazowe, pozapalne, uszkodzenia splotów i korzeni nerwowych.

Kwalifikacja do leczenia w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej odbywa się następująco:

 • kwalifikacja pacjentów przebywających na Oddziałach Neurologicznym, Neurochirurgicznym, OIOM-u w obrębie W.Sz.S. odbywa się poprzez konsultacje lekarza
  z Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej.
 • kwalifikacja z Oddziałów innych Szpitali i Klinik odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lekarza prowadzącego chorego z Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
  lub lekarzem Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Prosimy również o kontakt rodzinę lub opiekuna.
 • kwalifikacja i wpis na listę osób oczekujących odbywa się bezpośrednio ze skierowaniem lub wnioskiem na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wypisanym przez lekarza Neurologa, Neurochirurga lub specjalisty Rehabilitacji,  pokój Kierownika.

Pacjent może zgłosić się osobiście lub członek rodziny opiekującej się pacjentem lub opiekun prawny.

Pacjenci w ramach rehabilitacji neurologicznej przewlekłej będą przyjmowani tylko w miarę możliwości Oddziału.

Informacje o przyjęciu do Oddziału są udzielane przez sekretariat pod nr tel. 34 325 26 11 wew. 281.

Formularz wniosku do pobrania w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej lub internetowo poniżej FORMULARZ

Pacjent przyjmowany jest do Oddziału przez Izbę Przyjęć i powinien posiadać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • skierowanie na oddział (wystawione przez lekarza Neurologa, Neurochirurga, specjalistę Rehabilitacji)
 • osoby pracujące - aktualna legitymacja ubezpieczeniowa
  emeryci, renciści - legitymacja emerytalna lub rencisty
  osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o odprowadzani składek
  do ZUS-u
 • aktualne dawkowanie przyjmowanych leków oraz karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalach, wyniki badań (TK, RTG)
 • obuwie do ćwiczeń – powinno być łatwo zakładające się, z podeszwą antypoślizgową
 • dres z rozpinaną bluzą, bielizna na zmianę
 • wszelkie posiadane zaopatrzenie ortopedyczne oraz pisemne informacje co do zlecanych wcześniej przedmiotów ortopedycznych
 • przybory toaletowe i artykuły higieniczne.

Prosimy o niepozostawianie na salach chorych toreb, walizek.

Rzeczy osobiste powinny znajdować się w szafce przyłóżkowej.