Poradnie » Poradnie przy Al. Niepodległości

Wykaz poradni przy al. Niepodległości 32, posiadających kontrakt z NFZ

 

 

PORADNIA POZ

 

 

 

lek. med.

Małgorzata Polaczek-Tymieniecka

 

 

lek. med.

Halina Jałmużna-Mikus

 

lek. med.

Bożena Janik

 

lek. med.

Anna Kucharska

 

lek. med.

Jolanta Kacprzak

 

wizyty domowe

 

wizyty domowe

 

 

wizyty domowe

 

wizyty domowe

 

Poniedziałek

 

 

8.00

13.00

 

13.00

14.00

 

12.30

18.00

 

10.30

12.30

 

-

 

14.15

17.00

 

17.00

18.00

 

8.00

13.00

 

13.00

15.00

 

Wtorek

 

 

8.00

13.00

 

13.00

14.00

 

12.30

18.00

 

10.30

12.30

 

8.00

12.30

 

15.15

17.00

 

17.00

18.00

 

13.0018.00

 

11.00

13.00

 

Środa

 

 

8.00

13.00

 

13.00

14.00

 

12.30

18.00

 

10.30

12.30

 

16.15

18.00

 

8.00

14.00

 

14.00

16.00

 

8.00

13.00

 

13.00

15.00

 

Czwartek

 

 

12.30

18.00

 

11.30

12.30

 

8.00

13.00

 

13.00

14.00

 

15.30

18.00

 

8.00

13.00

 

13.00

15.00

 

8.00

13.00

 

13.00

15.00

 

Piątek

 

 

12.30

18.00

 

11.30

12.30

 

8.00

13.00

 

13.00

14.00

 

-

 

16.15

17.00

 

17.00

18.00

 

8.00

13.00

 

13.00

15.00

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Poradnia Okulistyczna

 

 

8.00-12.00

 

16.00-20.00

 

8.00-12.00

 

-

 

-

 

Poradnia Otolaryngologiczna

 

 

 

7.30-13.45

 

 

 

7.30-19.00

 

 

7.30-19.20

 

 

7.30-19.20

 

 

10.45-16.00

 

Poradnia Reumatologiczna

 

 

16.00-20.00

 

 

 

9.00-14.00

 

 

-

 

 

9.00-13.00

 

 

-

 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

 

 

 

-

 

7.00-11.30

 

 

 

 

12.30-16.30

 

 

 

7.00-10.45

 

 

 

13.00-17.00

 

15.15-19.30

 

 

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

 

 

 

-

 

8.00-14.00

 

 

 

 

8.00-12.00

 

 

 

8.00-14.00

 

 

 

-

 

15.00-19.00

 

 

Poradnia Dermatologii
i Wenerologii

 

-

-

 

8.30-12.30

 

8.00-12.00

 

8.30-12.30

14.30-18.30

 

Wykaz poradni przy al. Niepodległości 32, nieposiadających kontraktu z NFZ

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Poradnia Medycyny Pracy

(badania płatne
lub na podstawie umowy z zakładem pracy)

 

 

 

 

10.00-13.30

 

 

 

15.00-18.30

 

10.00-13.30

 

 

 

-

 

 

 

10.00-13.30

 

15.00-18.30

 

Poradnia Neurologiczna

(badania pracownicze profilaktyczne – badania płatne lub na podstawie umowy z zakładem pracy)

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

8.00-10.00

 

 

 

-

 

 

 

-