Personel medyczny

  • opiekun merytoryczny ds. ginekologii i położnictwa – dr n.med. Jarosław Strzelczyk
  • opiekun merytoryczny ds. neonatologii – dr n.med. Marian Halkiewicz
  • specjalista ds. neonatologii – dr n.med. Jolanta Warzycha
  • położna i doradca laktacyjny – mgr Beata Krej
  • położna – mgr Małgorzata Ocimek
  • położna – mgr Elżbieta Zielińska
  • położna – mgr Monika Selwet
  • położna – Marianna Zbroińska
  • psycholog – mgr Patrycja Patyk