Telefony

Koordynator: 34 367 3996
Gabinet lekarski 34 367 3997/ 3996
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3994
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3909 / 3995
Dyżurka pielęgniarek: (Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej) 34 367 3991

Liczba łóżek: 55, w tym 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

Wykonywane procedury z zakresu:

- chorób wewnętrznych

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

- skierowanie do szpitala,

- dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy,

- dokumentacja medyczna, w tym karty z leczenia z poprzednich hospitalizacji,

- stosowane dawki leków w leczeniu ambulatoryjnym.