Telefony:

1. Ośrodek Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej:

Koordynator/ Gabinet lekarski: 34 367 3907
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3994
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3909

Liczba łóżek: 15

2. Ośrodek Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Pokój rehabilitantów           34 367 3906 

Liczba miejsc pobytu dziennego: 15

W ramach prowadzonej rehabilitacji kardiologicznej leczeni są pacjenci z chorobą:

- wieńcową,

- nadciśnieniem tętniczym,

- niewydolnością serca,

- zaburzeniami rytmu serca,

- wadami zastawek serca (leczenie zabiegowe lub zachowawcze).

Rehabilitacja obejmuje: farmakoterapię, kinezyterapię, psychoterapię.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia:

- skierowanie do Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej lub Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej,

- dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy,

- dokumentacja medyczna, w tym karty z leczenia z poprzednich hospitalizacji (co najmniej ostatnia),

- stosowane dawki leków w leczeniu ambulatoryjnym.