SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE - WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE.
Od połowy czerwca rozpoczynamy rekrutacje na Szkolenie Specjalistyczne: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
Dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego , którzy byli zapisani na szkolenie, szkolenie jest finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleń i jest bezpłatne. Dla wszystkich innych osób, czyli pracowników innych placówek medycznych szkolenie jest płatne i cena wynosi 300,00 zł.
Szkolenie podzielone jest na dwie edycje:
I edycja rozpoczyna się 13.06.2018 r. – 12.09.2018 r. II edycja rozpoczyna się 20.06.2018 r. – 19.09.2018 r.
Do pierwszej edycji logują się tylko i wyłącznie pielęgniarki z KFS Do drugiej edycji logują się położne z KFS i osoby z wolnego naboru
Na stronie Meducare www.meducare.pl :
- 13.06 -12.09.2018 – „Wywiad i badanie fizykalne” I edycja– Kod do rejestracji : 8b3jhef6 rejestruje się 80 osób ( pielęgniarki ) z KFS
- 20.06-19.09.2018 - „Wywiad i badanie fizykalne” II edycja – Kod do rejestracji : ntzhdfpy rejestruje się pozostałe 36 osób ( położne) z KFS + wolny nabór
PROSZĘ O LOGOWANIE SIĘ NA STRONIE SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA.

Załącznik - PDF