Pielęgniarka oddziałowa                                    

 34 367 3262 
                                                              
                                    

Dyżurka pielęgniarek:

34 367 3258

Gabinet lekarski:

34 367 3255

34 367 3249

 Sekretariat:

34 367 3493

Liczba łóżek: 14,  w tym 2 intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja:  ul. Bialska 104/118, Pawilon A, IV piętro

Wykonywane procedury: zabiegi i procedury z zakresu chirurgii naczyniowej

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

- skierowanie do Szpitala,

- dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ, na podstawie których w systemie e- WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.