Odbędą się w dniu 24 października 2019 r. w sali konferencyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach:
• kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych edycja Częstochowa 44/OM/19 – o godz. 12:00
• kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych edycja Częstochowa 55/OM/19 – o godz. 12:30 • kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek edycja Częstochowa 33/OM/19 – o godz. 13:00 • kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek edycja Częstochowa 56/OM/19 – o godz. 13:30