W dniu 11 stycznia 2020 roku rozpoczynamy zajęcia z Kursu Specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa Noworodka dla pielęgniarek i położnych.

Proszę o logowanie się przez konto SMK, wybierając organizatora Ośrodek Szkoleń i Promocji.

Konto do wpłat: 95 1140 1889 0000 2254 2200 1013

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

- ksero prawa wykonywania zawodu

- dowód wpłaty za kurs

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacja dla kursantów RKO Noworodka