Telefony

Kierownik: 34 367 3601
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3502
Dyżurka pielęgniarek OAiT: 34 367 3500
Pododdział wybudzeniowy: 34 367 3555
Gabinet lekarski: 34 367 3503
Sekretariat: 34 367 3501 fax 34 367 3601

Liczba łóżek: OAiT - 12 

pododdział wybudzeniowy -

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118 Pawilon A, OAiT - I piętro

pododdział wybudzeniowy - II piętro 

Wykonywane procedury:

 • Oddział Anestezjologii wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń w zakresie zabiegów ginekologiczno-położniczych, okulistycznych, neurochirurgicznych, ortopedii i chirurgii urazowej, chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz onkologicznej,
 • Znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i ambulatoryjnych. 
 • Pododdział Wybudzeniowy zapewnia całodobowy nadzór i leczenie specjalistyczne ciężkich stanów pooperacyjnych. 
 • Oddział Intensywnej Terapii zapewnia pełny zakres leczenia specjalistycznego
  i całodobowy nadzór lekarsko-pielęgniarski dla pacjentów powyżej 18 roku życia,
  w tym monitorowanie hemodynamiczne i zabiegi nerkozastępcze. 
 • OAiIT posiada II stopień referencyjny i uprawnienia do specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz szkoleń z zakresu anestezjologii
  i intensywnej terapii dla (18 miejsc) oraz innych specjalizacji, wymaganych
  w programie szkolenia specjalizacyjnego.
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii W.Sz.S. w Częstochowie jest jednym
  z największych tego typu oddziałów w Województwie śląskim.