Telefony 

Kierownik:  34 367 3551, 34 367 3553 fax. 34 367 3747
Pielęgniarka oddziałowa:   34 367 3552

     

Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3550
Gabinet lekarski: 34 367 3553
Sekreteriat: 34 367 3552

Liczba łóżek: 10, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, 4 inkubatory

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118,  Pawilon H,  III piętro 


   

Wykonywane procedury:

  • prowadzenie znieczulenia do zabiegów nagłych i planowych w zakresie chirurgii dziecięcej oraz zabiegów diagnostycznych i leczniczych w pawilonie pediatrycznym,
  • hospitalizacja dzieci w wieku 0-18 lat w ostrych stanach zagrożenia życia, wymagających wspomagania układu oddechowego i układu krążenia,
  • transport   karetką  „N"   noworodków   z   oddziałów   noworodkowych   do oddziałów referencyjnych.

Historia Oddziału

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej powstał w lutym 1985 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w wyniku kilkuletnich starań Konsultanta Regionalnego ds. Pediatrii, Pani Prof. Dr hab. n. med. Bożeny Hager- Małeckiej oraz dr Jerzego Przudzika i dr Mariana Halkiewicza, jako 9 ośrodek intensywnej terapii dziecięcej w Polsce, w tym pierwszy pozauniwersytecki.

Najpierw przez kilka lat funkcjonował jako pododdział Oddziału Dziecięcego, wkrótce jednak stał się samodzielną jednostką organizacyjną. Kadrę stanowili lekarze i pielęgniarki Oddziału dziecięcego, a Ordynatorem, w drodze konkursu został jego pomysłodawca i organizator, dr Marian Halkiewicz. Szkolenie personelu prowadzono najpierw w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej w Zabrzu, pod kierunkiem dr Adama Monsiola, a następnie także w podobnych jednostkach w Łodzi i Warszawie.

Mimo bardzo trudnych warunków lokalowych (Oddział działał na powierzchni 70m²) i niezwykle skromnego zaplecza technicznego (trzy stare respiratory typy Losco i jeden Engstrom oraz tlen w butlach), w latach 1985- 1997 w OIT leczono 1800 dzieci.

Z powodu skrajnie trudnych warunków lokalowych OIT, wskutek starań kierownictwa
i pracowników Oddziału, po opracowaniu przez dr Halkiewicza „Programu poprawy opieki nad noworodkiem w regionie częstochowskim”, a także dzięki życzliwości władz administracyjnych byłego województwa częstochowskiego oraz Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w styczniu 1997 roku podjęto decyzję o przeniesieniu Oddziału do tego szpitala. Rozumiejąc potrzeby intensywnej terapii, oddano do naszej dyspozycji doskonała bazę lokalową, oferując przestronne sale, wyposażone w wysokiej jakości i najnowszej generacji sprzęt medyczny.

W Oddziale leczone są dzieci w wieku 0 – 18 lat. W latach 1997- 2014 hospitalizowano 2695 dzieci w ostrych stanach zagrożenia życia, będących następstwem urazów, stanów zapalnych układu oddechowego, schorzeń układu nerwowego, ostrych zatruć, oparzeń, innych nagłych stanów zagrożenia życia, a także zabiegów operacyjnych. Osobna grupę stanowią noworodki i wcześniaki. Śmiertelność obniżyła się do 9,46%.

Od 1997 roku funkcjonuje przy Oddziale Karetka „N” – „R”, która wykonuje transporty noworodków i dzieci starszych w ostrych stanach zagrożenia życia oraz wyjazdy urgensowe na terenie powiatu częstochowskiego oraz w obrębie powiatów ościennych (w sumie w latach 1997 – 2010 zrealizowano 7000 wyjazdów). Od momentu włączenia tej karetki w system opieki nad noworodkiem, w regionie częstochowskim, wskaźnik umieralności noworodków obniżył się z 19,8‰ do około 6‰. Wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski karetki, na co dzień pracuje w OIT, jest więc doskonale przygotowany do udzielania pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia oraz realizowania specjalistycznego transportu medycznego.

Oddział nasz jest jedyną tego typu jednostką leczniczą dla dzieci w regionie częstochowskim, a więc ilość miejsc intensywnej terapii oferowana dzieciom z naszego regionu jest znacznie mniejsza niż podobnych miejsc dla dorosłych (OIT w W.Sz.S., Zespole Szpitali Miejskich oraz OIT w Blachowni i Lublińcu). Ponadto OIT dla dzieci stanowi niezbędne zaplecze terapeutyczne dla funkcjonujących w naszym szpitalu specjalistycznych jednostek chirurgicznych.  Od najbliższych oddziałów o podobnym profilu  dzieli nas odległość 80- 100 km. A transport, nawet najbardziej specjalistyczny, nie gwarantuje przynajmniej połowie z leczonych tu dzieci zachowania życia, nie mówiąc już o jakości odzyskanego zdrowia. Od 2009 roku Oddział nosi nazwę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i do jego obowiązków należy dodatkowo znieczulanie dzieci hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym do zabiegów leczniczych i diagnostycznych.