Telefony:

Kierownik 34 367 3382
Sekretariat 34 367 3387
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3384
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3385
Pokój lekarzy 34 367 3383

Liczba łóżek:  27, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, III piętro

Poradnia Neurochirurgii 34 367 3359

Wykonywane procedury z zakresu:

 •   neurotraumatologii,
 •   neuroonkologii,
 •   wad naczyniowych mózgu,
 •   chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa,
 •   urazów kręgosłupa,
 •   urazów nerwów obwodowych,
 •   wad ośrodkowego układu nerwowego,
 •   onkologii głowy i szyi.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.