Telefony   Neonatologia

Kierownik: 34 367 3450
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3667
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3582
Gabinet lekarski:

34 367 3564

34 367 3272

Liczba łóżek: 33 w tym 15 łóżek dla noworodków, 9 inkubatorów, 5 łóżek intensywnej terapii noworodka, 2 łóżka opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, 2 łóżek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego.

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, II piętro 

Jesteśmy „Oddziałem Przyjaznym Dziecku".

Tytuł ten uzyskaliśmy w 1998 r spełniając 10 kroków wg WHO do udanego karmienia piersią. Uaktualnienie tytułu nastąpiło po raz drugi w czerwcu 2016 r.

Posiadamy drugi stopień referencyjności w dziedzinie Neonatologii, akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą odbywanie staży kierunkowych do specjalizacji w dziedzinie neonatologii i pediatrii.

Zapewniamy w oddziale:

 • opiekę i pielęgnację zdrowych noworodków i wcześniaków
 • opiekę i leczenie chorych noworodków i wcześniaków
 • uczymy matki właściwej opieki nad dzieckiem
 • zalecamy karmienie piersią od chwili narodzenia dziecka

Lekarze neonatolodzy - pediatrzy oraz personel pielęgniarski pracujący w oddziale zapewniają opieke nad dzieckiem, biorą systematyczny udział w szkoleniach organizowanych przez wiodące ośrodki neonatologiczne w kraju.

W oddziale matki przebywają ze swoimi dziećmi w salach 2-osobowych.

Odwiedziny są codziennie w godz. 10-20.

Telefony Patologia i Intensywna Terapiia Noworodka

Kierownik: 34 367 3344
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3349
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3346
Gabinet lekarski: 34 367 3345

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon H, III piętro

Wykonywane procedury:

Oddział posiada od 2008 roku III⁰ referencyjności.

Oddział ma 20 stanowisk noworodkowych, w tym:

 • 5 stanowisk intensywnego nadzoru - 2 sale (2 i 3 stanowiskowe)
 • 15 stanowisk nadzoru specjalnego - 4 sale 

Kwalifikacja pacjentów na oddział obejmuje:

 • noworodki z niską i skrajnie niską wagą urodzeniową i z zaburzeniami adaptacyjnymi okresu noworodkowego,
 • noworodki urodzone w ciężkiej zamartwicy,
 • noworodki z zaburzeniami oddychania,
 • noworodki z wrodzonymi i nabytymi zakażeniami,
 • noworodki z chorobą hemolityczną w zakresie układu Rh i AB0,
 • noworodki matek chorych na cukrzycę,
 • noworodki matek uzależnionych,
 • noworodki do diagnostyki i leczenia innych zaburzeń.

W Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

 • prowadzimy pełne monitorowanie ciężko chorych noworodków,
 • stosujemy najnowocześniejsze metody leczenia i diagnostyki,
 • prowadzimy leczenie oddechowe noworodków zarówno metodami konwencjonalnymi, jak i wentylacją oscylacyjną oraz tlenkiem azotu, 
 • wykorzystujemy także nieinwazyjne metody leczenia typu CPAP.

Oddział jest jedyną tego typu jednostką, obsługującą północną część województwa śląskiego.