Telefony

Kierownik:                                               34 367 3455              
Sekretariat                             34 367 3463     
Pielęgniarka oddziałowa:                        34 367 3457
Dyżurka pielęgniarek:                            34 367 3458
Gabinet lekarski:                          34 367 3456
Pracownia Badań Wysiłkowych: 34 367 3460
Pracownia USG serca:                            34 367 3461
Intensywny Nadzór Kardiologiczny:              34 367 3459                             
Pracownia Badań Czynnościowych                             34 367 3460
Pracownia Echokardiografii                             34 367 3461

Liczba łóżek: 18 + 7 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, V piętro

Pracownie:

 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownia Elektrofizjologii
 • Pracownia Inplantacji Rozruszników

Telefony

Lekarz dyżurny - Komórka zawałowa: 693-673-688
Lekarze: 34 367 3690
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3691
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3693

                                                                                                                                                                                            Liczba łóżek: stanowiska monitorowane 3 przy Pracowni Hemodynamiki

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A,  parter 

Pracownia:

Pracownia USG serca

Telefon  34 367 3461

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A,  V piętro

Wykonywane procedury:

 • 24- godzinny dyżur zawałowy
 • diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej,FFR, IVUS nadciśnienia tętniczego
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, wad serca, niewydolności serca
 • planowa koronarografia i koronaroplastyka
 • implantacja kardiostymulatorów (VVI, DDD, VDD, CRT, CRTD, ICD)
 • badania elektrofizjologiczne (EPS), ablacje prądem RF +
 • badania UKG:
  • przezklatkowe
  • przezprzełykowe
  • próba dobutaminowa
  • ocena rezerwy wieńcowej z dipirydamolem i adenozyną
  • kwalifikacja do terapii re synchronizującej
  • optymalizacja pracy rozrusznika
 • próba wysiłkowa
 • Holter
 • Holter ciśnieniowy
 • implantacja elektrod do czasowej stymulacji
 • odbarczanie tamponady serca
 • konsultacje kardiologiczne (poniedziałek, środa, piątek: 10:00 – 12:00)
 • kształcenie lekarzy podyplomowe w ramach specjalizacji z kardiologii
 • udział w badaniach międzynarodowych

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
  na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.