Telefony

Kierownik: 34 367 3410
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3413
Dyżurka pielęgniarek:

34 367 3412

34 367 3408

Gabinet lekarski: 34 367 3411
Sekretariat: 34 367 3273

Liczba łóżek w Oddziale Neurologii: 17, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej     
Liczba łóżek w Oddziale Udarowym: 21, w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, I piętro 

Poradnie:

Poradnia Neurologiczna: 34  367 3523 

Wykonywane procedury:

  • diagnostyka i leczenie chorób Ośrodkowego i Obwodowego Układu Nerwowego, 
  • program leczenia stwardnienia rozsianego lekami immunomodulującymi,
  • Oddział Udarowy specjalizuje się w leczeniu udaru mózgu,
  • Oddziały posiadają akredytację M2 - umożliwiającą prowadzenie szkoleń rezydentów do specjalizacji z zakresu neurologii i umożliwiającą odbywanie stażu lekarzom innych specjalizacji. 

Przy oddziale funkcjonują pracownie:

UDP 34 367 3282
EMG 34 367 3286
EEG 34 367 3409

Lekarze pracujący w oddziałach przyjmują także pacjentów w przyszpitalnej poradni neurologicznej. 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
    na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.