Telefony

Kierownik: 34 367 3482
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3484
Dyżurka pielęgniarek: 34 367 3485
Gabinet lekarski: 34 367 3483
Sekretariat: 34 367 3478

Liczba łóżek: 35

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, IV piętro 

Poradnie:

Poradnia Ortopedii i Chirurgii Urazowej: 34 367 3314 

Wykonywane procedury:

  • leczenia urazów narządu ruchu,
  • zabiegi ortopedyczne,
  • osteotonie korekcyjne,
  • endoprotezoplastyka stawów biodrowych, kolanowych i barkowych,
  • zabiegi artroskopowe stawów.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
    na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia.