Telefony

Kierownik: 34 367 3587
Sekretariat: 34 367 3516
Gabinet lekarski: 34 367 3116
Pielęgniarka oddziałowa: 34 367 3262
Dyżurka pielęgniarek:

34 367 3600

Poradnia Chirurgii Ogólnej 

Poradnia Proktologii

34 367 3258

34 367 3425,

            3424,

            3423,

34 367 3275

Liczba łóżek: 45, w tym 4 intensywnej opieki medycznej

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon A, VI piętro 

Wykonywane procedury:

  • zabiegi i procedury z zakresu chirurgii ogólnej. Oddział pełni codzienne dyżury ogólnochirurgiczne. Przy Oddziale funkcjonuje specjalistyczna Poradnia Chirurgiczna,
  • pełny zakres chirurgii ogólnej.

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na oddział:

  • skierowanie do szpitala
  • dowód osobisty (paszport, prawo jazdy) z numerem PESEL lub Karta NFZ,
    na podstawie których w systemie e – WUŚ zostanie potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • wypisy ze szpitali oraz dokumentacja medyczna z poprzedniego leczenia