Telefony

Kierownik:

34 367 3650

Sekretariat:

34 367 3579

Pielęgniarka oddziałowa:

34 367 3488

Punkt Informacyjny:

34 367 3123

OBSZAR OBSERWACJI I SEGREGACJI TRIAGE DZIECI  - 34 367 3645

OBSZAR OBSERWACJI DZIECI

SOR DZIECI pediatryczny - 34 367 3580

SOR DZIECI  chirurgiczno-urazowy - 34 367 3614

OBSZAR REJESTRACJI I SEGREGACJI TRIAGE DOROŚLI  - 34 367 3682

OBSZAR OBSERWACJI DOROŚLI

SOR internistyczny - 34 367 3681

SOR neurologiczny - 34 367 3562

OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY DOROŚLI

SOR chirurgiczny - 34 367 3480

OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ DOROŚLI

SOR urazowy - 34 367 3581

Liczba łóżek: 14, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej                  

Lokalizacja: ul. Bialska 104/118, Pawilon C, I piętro

Wykonywane procedury:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia,
 • udzielanie świadczeń medycznych poszkodowanym w stanach wyjątkowych
  i katastrofach,
 • dokonywania zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego,
 • współpraca ze służbami ratowniczymi w mieście i regionie,
 • edukacja i promocja zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

Oddział składa się z następujących obszarów:

 • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 • resuscytacyjno-zabiegowego,
 • wstępnej intensywnej terapii,
 • terapii natychmiastowej,
 • obserwacji,
 • konsultacyjnego,
 • laboratoryjno diagnostycznego,
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Świadczeń medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielają zarówno lekarze dyżurni oddziału jak również lekarze specjaliści z innych oddziałów szpitala (chirurg, ortopeda, kardiolog, internista, neurolog, anestezjolog) pozostający w gotowości do udzielania świadczeń medycznych w jednostkach macierzystych.

Oddział wyposażony jest w niezbędną aparaturę medyczną określoną Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kwalifikacje personelu, zaplecze diagnostyczne oraz nowoczesna aparatura medyczna zapewniają pacjentom uzyskanie pomocy medycznej na wysokim europejskim poziomie.