Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

od października br., jest siedzibą Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Dr n. med. Jolanta Warzycha z Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, została w dniu 3 października br., wybrana na przewodniczącą Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Powierzenie tej funkcji lekarzowi z naszego szpitala świadczy o uznaniu wysokich kompetencji i wartości etycznych dr Jolanty Warzycha.

Następstwem tego wyboru jest przeniesienie siedziby Śląskiego Oddziału Regionalnego PTN z Katowic do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP.