W ramach funduszu prewencyjnego PZU SA zakupiono 3 defibrylatory dla potrzeb oddziałów szpitalnych."