Modernizacja Centrali Telefonicznej W.Sz.S im NMP w Częstochowie 20.10.2017 r.